Useful phrases in Slovak


Basic Slovak glossary Základné frázy
Thanks Ďakujem
Thank you Ďakujem vám (you - formally)
ďakujem ti (you – informally)
Please Prosím
Prosím vás
Prosím ťa
You´re welcome Prosím
Not at all Niet za čo
Good morning Dobré ráno
Good day/hello Dobrý deň
Good night Dobrú noc
Hi Ahoj, čau
Goodbye Dovidenia
Yes / no áno /nie
Excuse me Prepáčte (formally)
Prepáč (informally)
Bon apetite Dobrú chuť
Cheers Na zdravie
How are you? Ako sa máte?
Fine / good Dobre
Very good Výborne
Bad Zle
Nice to meet you Teší ma
Here you are Nech sa páči
Do you speak English? Hovoríte po anglicky?
I don´t understand (Slovak) Nerozumiem (po slovensky).
Pardon? Prosím?
What does ... mean? Čo znamená ... ?
Where is ... ? Kde je ...?
How much is it? Koľko to stojí?
What time is it? Koľko je hodín?
One ticket to ... Jeden lístok do ...
What is your name? Ako sa voláte / voláš?
My name is ... Volám sa ...
I don´t mind / It´s ok /no problem Nevadí
Ok dobre

At arestaurant V reštaurácii
Do you have an English menu? Máte jedálny lístok v angličtine?
We have areservation ... Máme rezerváciu ...
May Ihave ... Môžem poprosiť ...
What will you have? Čo si dáte?
... to drink ... na pitie
I´ll have ... Dám si ...
Abeer Jedno pivo
Big beer (0,5l)/ small beer (0,3l) veľké pivo / malé pivo
Another beer Ešte jedno pivo
Mineral water Minerálku
Abottle of red wine Fľašu červeného vína
Orange juice Pomarančový džús
Coffe / tea kávu / čaj
The bill, please. Účet, prosím / zaplatím

numbers Čísla
0 nula
1 jeden
2 dva
3 tri
4 štyri
5 päť
6 šesť
7 sedem
8 osem
9 deväť
10 desať
11 jedenásť
12 dvanásť
13 trinásť
14 štrnásť
15 pätnásť
16 šestnásť
17 sedemnásť
18 osemnásť
19 devätnásť
20 dvadsať
30 tridsať
40 štyridsať
50 päťdesiat
60 šesťdesiat
70 sedemdesiat
80 osemdesiat
90 deväťdesiat
100 sto
1000 tisíc

Days of the week Dni vtýždni
Monday pondelok v pondelok
Tuesday utorok v utorok
Wednesday streda v stredu
Thursday štvrtok vo štvrtok
Friday piatok v piatok
Saturday sobota v sobotu
Sunday nedeľa v nedeľu
Weekend víkend cez víkend

Months Mesiace
January január v januári
July júl v júli
February február vo februári
August august v auguste
March marec v marci
September september v septembri
April apríl v apríli
October október v októbri
May máj v máji
November november v novembri
June jún v júni
December december v decembri

Colours Farby
zelená
modrá
fialová
červená
oranžová
žltá
hnedá
ružová
biela
sivá /šedá
čierna
© dielna.net