Slovenčina na prežitie


Rýchlokurz slovenčiny, vďaka ktorému sa záujemcovia naučia základy slovenčiny nevyhnutné pre bežnú každodennú komunikáciu.

Obsah kurzov zahŕňa základnú slovnú zásobu a gramatiku a zodpovedá základným životným situáciám.Študenti sa naučia vyjadriť základné činnosti v prítomnom, minulom a budúcom čase, počítať a používať číslovky, pomenovať základné vlastnosti, klásť otázky, formulovať odpovede a vyjadriť zápor. Základná slovná zásoba sa viaže na komunikáciu v reštaurácii, v obchode, medzi priateľmi a kolegami v práci, obsahuje aj frázy bežné v telefonickom rozhovore.