Slovenčina pre cudzincov

Individuálne kurzy

Individuálne one-to-one kurzy slovenčiny prebiehajú na všetkých úrovniach a podľa dohody so študentom. Kurz je zostavený na mieru záujemcu. Ak študent nie je začiatočník, najprv sa otestujú jeho znalosti, potom môže začať výučba v dohodnutom rozsahu. Štandardný model sú dve vyučovacie hodiny (90 min.) dvakrát do týždňa. Lektor, ktorý výučbu zabezpečuje zväčša prichádza do vašich priestorov, ale výučba môže prebiehať aj v priestoroch Jazykovej dielne.

Slovenčina pre firmy

Firemné kurzy sú určené pre firemné kolektívy alebo pre jednotlivcov. Na základe dohody prebieha výučba v priestoroch vašej kancelárie. Kurzy sú určené pre začiatočníkov, mierne pokročilých alebo pokročilých. Pre pokročilých študentov sú vhodné hodiny konverzácie v slovenčine alebo kurz zameraný na zlepšenie nejakej zručnosti (písanie, čítanie, gramatika).

reader
© dielna.net