Slovenčina pre cudzincov

(začiatočníci, 30h.) Kurz je pre každého, kto sa potrebuje rýchlo naučiť základné frázy v slovenčine. Študent sa naučí komunikovať v každodenných životných situáciách. viac>>

(64 h.) Semestrálne kurzy slovenčiny, vďaka ktorým sa záujemca postupne naučí hovoriť plynulo po slovensky. Na dosiahnutie každej úrovne (A1, A2, B1, B2) sú potrebné dva semestre. viac>>

(40 h.) Kurz je pre deti od 6-12 rokov. Deti sa hravou formou naučia rozumieť po slovensky a komunikovať po slovensky v bežných situáciách.
viac>>

(pre pokročilých, 30 h.) Kurz je pre všetkých, ktorí majú základy slovenčiny a potrebujú sa zdokonaliť v hovorení. Študent sa naučí spontánne reagovať v rôznych situáciách, ale aj vyjadrovať postoje a názory. viac>>

(pre pokročilých, 30 h.) Kurz je zameraný na porozumenie písomného jazyka. Je pre študentov, ktorí ovládajú ústny jazyk. Čítať sa budú texty, s ktorými prichádza študent do kontaktu – maily, listy, noviny. viac>>

(pre pokročilých, 30 h.) Na kurze sa študent naučí písať súkromné aj úradné texty, maily a správy. viac>>

(30 h.)
Kurz je pre pokročilých študentov, ktorí potrebujú zdokonaliť gramatiku a odstrániť niektoré typické gramatické chyby. viac>>