Čítanie s porozumením


Kurz je vhodných pre všetkých, ktorí si nevedia poradiť s porozumením písomného prejavu. Cieľom je uviesť študentov do zákonitostí jazyka novín, mailov a sms správ a naučiť ich čítať aj populárno-náučné texty v časopisoch. Študenti si osvoja slovnú zásobu a vetnú štruktúru písomného textu, naučia sa porozumieť myšlienkové vzťahy, kontextové súvislosti a zložené súvetia. Na hodinách sa bude overovať porozumenie textu s ohľadom na vybrané informácie a vzťahy, ale aj komplexný zmysel textu.