Individuálne kurzy


Individuálne one-to-one kurzy slovenčiny prebiehajú na všetkých úrovniach a podľa dohody so študentom. Kurz je zostavený na mieru záujemcu. Ak študent nie je začiatočník, najprv sa otestujú jeho znalosti, potom môže začať výučba v dohodnutom rozsahu. Štandardný model sú dve vyučovacie hodiny (90 min.) dvakrát do týždňa. Lektor, ktorý výučbu zabezpečuje zväčša prichádza do vašich priestorov, ale výučba môže prebiehať aj v priestoroch Jazykovej dielne.