Gramatika B1 – C1


Kurz sa zameriava na gramatiku pre pokročilých študentov. Cieľom je odstrániť niektoré ustálené chyby a naučiť študenta používať v správnej situácii správne gramatické formy. Ide o gramatiku, ktorá umožní študentovi vyjadriť aj náročnejšie obsahy a vzťahy. Kurz pomôže  študentovi odstrániť niektoré pochybnosti a vybudovať silnejšiu sebadôveru pri používaní jazyka. Na hodinách sa budú robiť doplňovacie a transformačné cvičenia, ďalej študenti budú sami tvoriť vety a prehovory obsahujúce vybrané gramatické javy. Na ilustráciu budú slúžiť aj krátke texty (príbehy, správy a informačné články).