Kurzy angličtiny


Jazyková dielňa ponúka jazykové kurzy angličtiny so zameraním na všeobecnú angličtinu. Začnite testovaním vašej úrovne podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky a pokračujte v skupine alebo individuálne.

 

Začiatočníci (beginers) :  A1
  A2
Mierne pokročilí (pre-intemediate):   B1
Stredne pokročilí (intermediate): B2
Vyššie pokročilí (upper intermediate): C1
Pokročilí (advanced):   C2

Ak sa potrebujete otestovať, kontaktujte, prosím,  Jazykovú dielňu. Študujte angličtinu podľa nášho učebného plánu v semestrálnych kurzoch alebo individuálne podľa Vašich jazykových potrieb.