Angličtina

Angličtina A1, A2, B1, B2

Kurzy sú určené na dosiahnutie stupňa A1, A2, B1, B2 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), ktorý vypracovala Rada Európy na vytvorenie medzinárodných noriem v jazykovom učení sa, vyučovaní a hodnotení. Európsky rámec obsahuje šesť referenčných úrovní jazykovej kompetencie, každá úroveň má stanovený svoj obsah a súbor zručností.

registrácia teraz

Angličtina 50+

Chcete byť "in"?

Chcete rozumieť dnešnému svetu, internetu a komunikovať v zahraničí?

  • základy angličtiny pre začiatočníkov
  • užitočné frázy a slová komunikatívnou formou
  • priateľská atmoféra
  • lekcie pri káve alebo čaji
  • trpezlivá učiteľka a individuálny prístup
  • jedenkrát do týždňa
  • mini skupiny - v jednom kurze maximálne 6 študentov

registrácia teraz