3-týždňová výzva: Slovenčina pre cudzincov - Opakovanie A1-A2 ONLINE

Popis

3-týždňová výzva: Slovenčina pre cudzincov
Opakovanie A1-A2


Aktívne opakovanie slovenčiny počas troch týždňov.
Jednoduché online cvičenia zo slovenčiny pre cudzincov.
Opakovanie úrovne A1 – A2.
Každý deň nové cvičenie na 15 minút.
Správne odpovede do mailu.

! Každé cvičenie je aktívne iba jeden deň.
Je to výzva, každý deň 15 minút so slovenčinou, každý deň nové cvičenie!
Niektoré dni sú cvičenia dlhšie a niektoré dni sú kratšie.
Cvičenia neučia nové veci, neobsahujú ani vysvetlenie gramatiky, ani slovník.
Sú ideálne na opakovanie, vhodné pre hovoriacich na úrovni A2.
Slová použité v cvičeniach sú jednoduché. Pri opakovaní sa tiež odporúča používať slovník a učebnicu gramatiky. Obsah: všetky pády, slovesá - prítomný, minulý a budúci čas, číslovky, prídavné mená, imperatív, predložky, tvorba otázok, kondicionál. Klikni na prihlásiť sa a počkaj na ďalšie informácie!

Rozsah

21 lekcií

Cena

15€

mám záujem

© dielna.net