actual courses

Slovenčina na prežitie

Termín

12.08.2013 - 28.08.2013

Dni

po/str

Čas

17:00 - 19:00

Rozsah

12 hodín

Cena

72€

Cena za hodinu (45 min.)

6€