actual courses

Slovenčina A1-A2 (max. 5 študentov)

Termín

24.01.2017 - 13.04.2017

Dni

ut/štvr

Čas

18:15 - 19:45

Rozsah

52 hodín

Cena

234€

Cena za hodinu (45 min.)

4.5€