Konverzácia v slovenčine (A2 - B1)
registrácia teraz

Kurz sa zameriava na posilnenie priamej ústnej komunikácie a na rozšírenie slovnej zásoby.

Hodiny sú zostavené tematicky, študenti si osvoja slovnú zásobu spojenú s vybranou témou a naučia sa i konkrétne komunikačné schémy. Študenti na hodinách dostanú priestor na vyjadrovanie svojich názorov a postojov, naučia sa argumentovať, opisovať predmety a osoby a rozprávať príbehy. Téma sa na hodinách bude navodzovať pomocou citátov, rôznych  tvrdení, úryvkov krátkych textov, filmových a dokumentárnych úryvkov a audio nahrávok.  Na diskusne orientovaných hodinách budú témou aktuálne spoločenské problémy, ale aj pútavé kuriozity a podnetné zaujímavosti.