Slovenčina pre cudzincov

Kurzy

počet hodín

Cena

 

Individuálne kurzy

1 h./45 min.

18,00 €

 

Cenu individuálneho kurzu je možné upraviť dohodou v závislosti od intenzity výučby.

 

Ceny skupinových kurzov sa odvíjajú od aktuálneho počtu hodín, túto informáciu nájdete v aktuálnej ponuke.

 

© dielna.net