Aktuálne kurzy a registráciaSkupinové semestrálne kurzy sa platia vopred, splatnosť kurzu je najneskôr do termínu druhej lekcie. Po druhej lekcii Jazyková dielňa nevracia peniaze za neukončené skupinové kurzy.